WEER EN KLIMAAT

 

De lage weilanden stonden vol water. De sloten waren overvol. Het maaswater kon niet anders dan buiten zijn oevers treden. Amper twee zomers eerder was het zo droog dat iedereen dacht dat we naar een tropisch klimaat toegingen. Maar de natuur is onberekenbaar. Veel kan voorspeld worden met moderne computertechnieken. Het weer beïnvloeden zal echter nooit lukken. Ook met die technieken zullen ons steeds verrassingen te wachten staan.

 

Ondergelopen weilanden zijn een ramp voor de landbouwers die nog gewassen op het veld hebben staan. De zware machines van tegenwoordig zakken te diep in de grond om te kunnen oogsten. De prijzen voor die gewassen lopen dan op waar de consument de dupe van wordt. Schaarste, door niet te kunnen oogsten, gaat immers gepaard met hogere prijzen.

 

Maar die ondergelopen weilanden geven niet alleen ellende voor de landbouwers. Ze kunnen ook voor veel plezier zorgen. Als dat water niet voor de winter is weggezakt zijn slechts een paar dagen nachtvorst voldoende om er een ideale schaatsbaan van te maken. Terwijl waaghalzen nog weleens door het ijs zakken en kletsnat worden levert dat bij die ondergelopen weilanden slechts natte voeten op. Menig ouderpaar zal geruster zijn op hun kroost waarvan ze weten dat waarschuwen voor gevaarlijk ijs niet altijd helpt.

 

Dit verhaal gaat over het weer dat onaangename of juist leuke dingen veroorzaakt en dat niet beïnvloedbaar is. Maar met het klimaat is het anders gesteld. Dat is zeker wel beïnvloedbaar. Jarenlange veronachtzaming heeft tot klimaatproblemen gezorgd en het einde daarvan is nog niet inzicht. Zolang teveel mensen zeggen dat ze niet in de gelegenheid zijn daar iets aan te kunnen doen, zal er weinig veranderen. Onvoorstelbaar dat het beheersen van het klimaat wereldwijd nog steeds onvoldoende een hoofddoel is. Hoe laten wij de wereld achter voor onze nakomelingen?

 

Voor meer verhalen klik hier

Mijn nieuwe boek klik hier