DORPSINITIATIEF

 

Sommige weggebruikers vergissen zich in de maximum snelheid die in veel dorpen geldt.  Vergissen dan wel tussen aanhalingstekens, want ze weten eigenlijk best hoe het moet. Het kost hen veel moeite om zich aan de maximum snelheid te houden. Zeker als ze daarvóór een paar uur over de snelweg hebben geraasd.

 

Aan het begin van zo’n dorp staat duidelijk een bord met de maximum snelheid. Natuurlijk wordt dat niet op elke straathoek herhaald. Maar er zijn weleens initiatieven van de dorpsbewoners om chauffeurs eraan te herinneren. Niet zoals in de middeleeuwen door de dorpsomroeper. Toen was dat ook niet nodig omdat een hondenkar nooit te snel door het dorp kon razen. De potten en pannen van de marskramers zouden dan in het rond vliegen.

 

Moderne initiatieven gaan uiteraard uit van nieuwe mogelijkheden. Jaren geleden werden de aardappelschillen en ander afval van groenten opgehaald door de schillenboer. Wie weet dat nog? Nu gaat dat met veel meer techniek en komt geen paard en wagen langs, maar een  gemeentewagen met een hydraulische machine die containers leegmaakt.

 

En wat is dat initiatief van de dorpsbewoners dan? Die bewoners herinneren elke ophaalbeurt de weggebruikers eraan dat in alle straten een maximum van dertig kilometer geldt. Hoe? Wel! Aan de zijkant van hun containers hebben zij een plakkaat aangebracht waarmee de maximum snelheid overduidelijk wordt aangegeven. Ze gaan er van uit dat iedereen zich daar aan houdt want onder het getal 30 staat heel hartelijk: ‘Dank U!’

 

Voor meer verhalen klik hier

Mijn nieuwe boek klik hier