TOL VOOR SCHIPPER

 

Schipper mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan geen tol betalen, ja of nee?

De Maasponten van Maren-Kessel tot en met Megen lagen een paar weken nagenoeg stil. Dat was lastig voor automobilisten, die minstens 20 kilometer moesten omrijden, naar de dichtstbijzijnde brug. Maar voor schoolgaande kinderen was het helemaal ellendig, want omrijden was zonder elektrische fiets niet te doen. De reden dat niemand meer werd overgezet was onenigheid van de pontbedienden met hun meerderen, over hun werkomstandigheden. De schippers konden geen overeenstemming bereiken en bleven als beste stuurlui aan de wal.

 

Maar na een paar weken waren de ponten gelukkig weer in de vaart. Het personeel had wel een protestactie bedacht. Ik wist niet wat me te wachten stond en was daar niet gerust op. Ik besloot het risico toch te nemen en over te varen met de pont van Megen naar Appeltern. Toen ik met mijn fiets het platform opreed zag ik twee bedienden in de kajuit zitten. Ze zaten druk met elkaar te praten en hadden geen belangstelling voor de overvaarders.

 

Ik fietste door tot het midden van de boot en zette daar mijn fiets tegen de railing. Ik zoek altijd het midden op want dat vind ik prettiger als het hard waait en er een flinke stroming is. De boot kan dan nog wel eens een beetje schommelen, waar ik algauw duizelig van word.

Toen ik het gebrom van de motoren hoorde bleef ik, met mijn contant geld in de hand, geduldig op een van de twee bedienden wachten om te betalen, maar er kwam niemand opdagen.

 

Ik fantaseerde ondertussen over de protestactie waar ik nog mee te maken zou krijgen. Ik vreesde dat die twee drukke praters ineens halverwege de pont zouden stoppen en terug naar het beginpunt zouden varen. Dat zou wel een ludieke actie zijn.

Inmiddels was een automobilist uitgestapt en kwam een praatje met mij maken. Toen ik een opmerking maakte over de actie zei hij: “Weet u dan niet dat de schippers protesteren door de mensen gratis te laten oversteken?”

 

Voor meer verhalen klik hier